En hemsida har blivit tre

somatik.se har blivit tre hemsidor med olika funktioner:

I mars 2022 publicerades svenska ATM podden på egen domän.
Du kan prenumerera på 330 ATM för att studera 24/7

I maj 2022 flyttade större delen av somatik.se till ny plattform med nya layout.Där finner du information om fysioterapi/rehab & ATM via Zoom

En del material finns kvar på denna sida med den nya domänen feldenkraisskolan.org Se i menyerna för att orientera dig

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

inspirerat från ett utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv alltifrån födelsen via koltåren till könsmognad och längre.  Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i rörelse.

Det är sensoriskt, varseblivning.
Det är kognitivt, ett tänkande mer än ett pratande.
Det är emotionellt och berör affekter.
Men framförallt är det fysiskt, att vara i rörelse i rummet, det spatiala (space). Att orientera sig, att finna timing och att röra sig.

Ett ökat medvetande ger människan större möjlighet att välja och styra i sina handlingar . Organiskt lärande är även informellt och naturligt, präglat av en medfödd inre motivation och styrt av nyfikenhet och intresse.
Det vilar på det faktum att hjärnan livslångt formas och omformas. Detta benämns inom neurovetenskapen som hjärnans formbarhet, fenomenet kallas neuroplasticitet.

Jag kallar det att lära sig lära – igen.
Igen eftersom många människor känner ett främlingskap inför sig själva.
De behöver guidning för att få tag i Hur gör jag? 
Det elementära i en meningsfull process.

Utgångspunkten i feldenkrais är den biologiska hållningen.
En biologisk dynamisk hållning är förmer än att stå rakt utan avser den aktiva hållning vi har i all handling. Förenklat hur vi rör oss i allt vad vi företar oss. Hur vi sitter, står och går. Reser oss upp och lägger oss ner. Hur vi byter riktning och avsikt. Men även hur vi andas och äter. Den berör sexualitet och överlevnad och hur vårt självbevarande system fungerar. Hur vi skyddar oss mot faror, verkliga eller skenbara.  Allt det vi i dagligt tal kallar livsbetingelser och stressreaktioner. I vila och i handling.

Feldenkraispedagogen förmedlar information på två sätt:

  • Genom lektioner i grupp (ATM) där pedagogen guidar via muntliga instruktioner och ber deltagarna utföra lätta handlingar samtidigt som de uppmanas att uppmärksamma den sensoriska feedbacken som kommer med dessa handlingar. Övningarna utförs vanligen på mattor på golvet för att avlasta balanssystemet från gravitationens inverkan. Det finns även lektioner som utförs sittande eller stående. Lektionerna innehåller alltid ett överraskande moment och är därför inte utformade som en ritual. Varje lektion innefattar något nytt och annorlunda för att kittla nyfikenheten och lärandet.

  • I individuella sessioner benämnda funktionell integrering (FI) där pedagogen riktar uppmärksamheten genom att förmedla varsamma manipuleringar i syfte att stödja individens förmåga till att hantera begränsande eller negativa omständigheter. Feldenkraismetoden försöker att uppnå detta genom att öka medvetenheten av självproducerande handlingar och expandera självbilden så den kan inkludera alternativa val för handling.

ATM är en förkortning av Awareness Through Movement.

Awareness översätts med medvetenhet eller full kunskap och full urskillning. Det är medvetenheten som förändrar oss. I feldenkrais praktiseras den på ett enkelt och tydligt sätt.

 

Här är ett intressant inledande samtal till en workshop med en längre serie lektioner & lärande av & med Moshe Feldenkrais Länk[+] (40 minuter)

 

Tags: Biologisk hållning Feldenkraisteori Emotioner