En hemsida har blivit tre

somatik.se har blivit tre hemsidor med olika funktioner:

I mars 2022 publicerades svenska ATM podden på egen domän.
Du kan prenumerera på 330 ATM för att studera 24/7

I maj 2022 flyttade större delen av somatik.se till ny plattform med nya layout.Där finner du information om fysioterapi/rehab & ATM via Zoom

En del material finns kvar på denna sida med den nya domänen feldenkraisskolan.org Se i menyerna för att orientera dig

Tema: Balans 

Merparten av undervisningen i feldenkrais sker horisontalt eller liggande ner, antingen på en låg och bred brits eller på en matta på golvet. Det innebär bokstavligen att man inte kan ramla. Det är tryggast.

Hos den upprätta människan är hjärnan och nervsystemet till stor del upptagen av hållningen och balansen, vi hanterar gravitationen. Det är inte något vi egentligen uppfattar så konkret om allt är som det ska, väl fungerande, utan det försiggår per automatik i bakgrunden. Ett exempel när de inte fungerar är vid intag av stora mängder alkohol som slår ut denna funktion och det blir svårt att gå och stå. Även vid skador och olika sjukdomar i nervsystemet påverkas balansen. Vid olika ortopediska åkommor påverkas också balansen där ett dåligt fungerande fot är det mest konkreta exemplet. Men vad som är oklart för de flesta är att balansen blir sämre om det finns förhöjd tonus eller sammandragning i muskulaturen.

Att förstå hur detta fungerar för var och en är väsentligt att förstå. Ätt lära sig känna in det och då i förlängningen lära sig att reducera blir ett av målen med att öva enligt feldenkraismetoden.

Inledning av lektionerna

De första lektionerna inledde vi med ett samtal av vad balans är. Hur det förstods av deltagarna. Vad det innebär för var och en. Kanske behöver du som läsare att ställa dig den frågan?

För att uppmärksamma och medvetandegöra hur balansen kan förändras av en lektion har jag i början av varje lektion valt ut olika moment för att synliggöra några skillnader som jag har för avsikt att klargöra under den efterföljande lektionen. Att lära genom jämförelse är övertygande.

Klassrummet på Lostigen är litet och det är mer i stillastående eller med några steg i gående fram och baklänges som det är möjligt att känna efter. Kanske har du som lyssnar mer utrymme att röra dig över. Utnyttja det. Jämför även hur det är att stå på ett ben, skillnader mellan höger och vänster med öppna eller slutna ögon och känn efter hur lodlinjen faller genom huvudet och bålen mot golvet. Viktigt är naturligtvis att uppmärksamma hur fotens olika delar organiserar sig i vila och i rörelse.

Om lektionen görs utifrån det förhållningssätt som utmärker feldenkrais är det rimligt att det uppstår en skillnad efter lektionen. Att detta sker hänger ihop med vanan att utföra lektioner och frågeställningen.

Höstterminen 2016:

lektion 1    ID 160818 Tema: klockhand & fot Position: Rygg Länk[+]

lektion 2    ID 160825 Tema: Böj & sträck i hand & fotled Position: Rygg Länk[+]

lektion 3    ID 160901 Tema: Blompinnar mellan tårna Position Sittande på stolLänk[+] (I lektionen använder du långa blompinnar som leksak)

lektion 4    ID 160908 Tema: Vänster lilltå Position: Sidläge höger Länk[+]

lektion 5    ID 160915 AY #233 Med benen ihop på golvet Position: Rygg Länk[+]

lektion 6    ID 160922 AY# 229 Diagonala & parallella rörelser mellan knän & armbågar Position: RyggLänk[+]

lektion 7    ID 160929 Tema: Huvud Länk[+]

lektion 8    ID 161013 Tema: Huvudlyft Länk[+]

lektion 9    ID 161020 Tema: Huvudlyft Länk[+]

lektion 10  ID 161027 Tema: Ryggradens formbarhet Position: Rygg & magläge Länk[+]

lektion 11  ID 161103 Tema: Variation av lektion IV & V i gröna boken Länk[+]

lektion 12  ID 161110 Tema: Skuldra Position: Sidläge Länk[+]

lektion 13  ID 161117 Tema: Armar i neutralläge Position: Rygg Länk[+]

lektion 14  ID 16 Tema: Sparka med benen Position Rygg Länk[+]

lektion 15  ID 16 Länk[+]

 

 

 

Tags: ATM SoundCloud