En hemsida har blivit tre

somatik.se har blivit tre hemsidor med olika funktioner:

I mars 2022 publicerades svenska ATM podden på egen domän.
Du kan prenumerera på 330 ATM för att studera 24/7

I maj 2022 flyttade större delen av somatik.se till ny plattform med nya layout.Där finner du information om fysioterapi/rehab & ATM via Zoom

En del material finns kvar på denna sida med den nya domänen feldenkraisskolan.org Se i menyerna för att orientera dig

Tema: Reversibilitet; fram och baklänges, omvänt.

 

Katelyn Ohashi USA 20190112

REVERSIBILITET Förmågan att byta riktning.

För att förbättra förmågan är förståelsen av begreppet reversibilitet en pusselbit.

Att vara skicklig utifrån detta perspektiv innebär förmågan till reversibilitet. Eftersom de flesta övningarna sker på golvet är det inte så många som innebär fritt fall till exempel en kullerbytta. Det är bara på film vi kan hoppa upp från vattnet tillbaka till klippan eller trampolinen.

Wikipedia definierar så här:

"Reversibilitet innebär att en händelse kan äga rum "baklänges", att den är symmetrisk i tiden. Inom kemi och fysik betecknar ordet att en reaktion är omvändbar, dubbelriktad. Tid är en grundläggande dimension som gör att vi kan beskriva händelser i olika tempus; i vad som har skett, vad som sker nu och vad som kommer att hända senare, det vill säga ge en ordnad följd, en sekvens, av händelser."

Om vi under övning i ATM reverserar en rörelse och gör den baklänges så är även tajmingen omkastad men vi kan inte få tiden att gå baklänges. Det innebär att rörelsen frånsett riktningen och nuet är likadan.

Exempelvis om du böjer och sträcker armbågen gör du det likadant fast omvänt, det innebär att även vridningen av underarmen och hand och fingerrörelsen är likadana. Är handflatan vänd mot golvet i början av rörelsesekvensen vänds den mot golvet även i den omvända sekvensen. Rörelsen har samma hastighet i båda riktningarna.

När man övar detta måste man i tanken gå igenom hela proceduren och ha klart för sig de olika momenten innan och under tiden som övningen utförs. Det är inte en automatiserad rörelse. Det innebär även långsamhet. Det gäller att inte hasta och skynda vilket skapar förvirring. Snabbhet uppnås inte genom att göra fort. Verklig hastighet uppnås genom enkla, smidiga och välbalanserade rörelser.

För att bli skicklig är att reversera ett verksamt verktyg.
För utövaren som reflekterar är insikten kring reversibilitet högst bidragande till ökad kontroll.

Terminens tema diskuterades i de inledande samtalen (som inte spelades in) och påminns om i instruktionerna under själva lektionen.

Under våren kom jag i kontakt med David Webbers publicerade seminarium Seeing Clearly. (klicka!)
De röda lektionerna är inspirerade av honom. 

David Webber in memoriam (klicka!)

AY lektionerna är tolkningar av inspelade lektioner givna av Moshe Feldenkrais på Alexander Yanai gatan i Tel Aviv 

1) ID 190110 Tema: Fram och baklänges Länk[+]

2) ID 190124 Tema: Rund Rygg  Länk[+]

3) ID 190131 Tema: Rulla på rund rygg Länk[+]

4) ID 190207 Tema: Nära i bålen Länk[+]

5) ID 190214 Tema: Armar up på in.& ut-andning Länk[+]

6) ID 190221 Tema: Koordinering av huvud & länd m hjälp av urtavla Länk[+]

7) ID 190307 Tema: AY #179 platta ut bröstkorgen med andningen Länk[+]

8) ID 190314 Tema: Variant på kräldjursposition Länk[+]

9) ID 190321 Tema: Dämpning av överaktivitet i nervsystemet Länk[+]

10) ID 190328 Tema: Fyrtaktsandning med fingerlek   Länk[+]

11) ID 190404 Tema: Fot med stöd för underbenet Länk[+]

12) ID 190411 AY# 421 Tema: Tår och fotsteg Länk[+]

13) ID ID 190516 Tema: Överraskning  Länk[+]

14) ID 190523 Tema: Fötter mot väggen  Länk[+]

15) ID 190529 Tema: Fokus med ögonen Länk[+]

16) ID 190613 Tema: Lektion med hjälp av handduk Länk[+]

 

Tags: ATM SoundCloud Begrepp Neuroplasticitet