En hemsida har blivit tre

somatik.se har blivit tre hemsidor med olika funktioner:

I mars 2022 publicerades svenska ATM podden på egen domän.
Du kan prenumerera på 330 ATM för att studera 24/7

I maj 2022 flyttade större delen av somatik.se till ny plattform med nya layout.Där finner du information om fysioterapi/rehab & ATM via Zoom

En del material finns kvar på denna sida med den nya domänen feldenkraisskolan.org Se i menyerna för att orientera dig

Tema: Utforskande av sambandet mellan emotionell och motorisk kontroll utifrån ett feldenkraisperspektiv

 

Kropp & själ i P1 sände 9/7 19 ett program Så skapas känslor Länk[+]. Det berör terminens tema.
Bland andra deltar Lisa Barett Feldman i programmet. Du kan höra henne förklara sin teori här Länk [+]

Så här formulerades terminens tema i augusti 2019:

För att lektionerna ska bli effektiva är det centralt att tänka kring självet och mig själv som en helhet istället för ett tänkande med en uppdelning i kropp och själ/psyke.

Det är för övrigt grundanslaget i feldenkraismetodens människosyn. Den gängse dualistiska uppdelningen är främst språklig och kulturell och är omöjlig att tillämpa i aktivitet och handling. Det är inte något unikt i sig att formulera detta. Det ovanliga är att mena det. Fullt ut. Det som åsyftas i utforskandet under lektioner är alltså något förmer i sammanhang där rörelse och fysisk aktivitet, motivation och känslor efterfrågas. För många elever innebär ATM och FI ett omtag kring sin syn på vad är en människa?

I boken Medvetenhet genom Rörelse från 1966 beskriver Moshe Feldenkrais  självbilden; Dynamiken i den individuella aktiviteten PDF [+] Denna text anger inriktningen på terminen.

Det allra enklaste sambandet mellan emotioner och sensomotorik är hur man agerar och tar hand om sig själv under lektionen.
Graden av självständighet.  Det finns genomgående en uppmaning att göra lite, söka lätthet, söka det behagliga, respektera sina gränser. Grundaffekterna är behaglighet och obehaglighet. 

Att utforska gradvis och inte minst, ta paus när det behövs. Att undvika att bli irriterad och självkritisk när det inte går att förstå och lösa uppgiften med en gång. Lektionen har en process och är konstruerad för att det ska klarna så småningom.

I det möter vara och en sig själv. 

_________________________________________________

Är du nybörjare med feldenkrais?  Här är information om HUR du övar och lär dig med feldenkraismetoden för att uppnå bättre resultat Länk[+]

Höstens lektioner:

1) ID 190822  Tema: Handen som en bjällra i håret Position: magläge, varierande (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. ) Länk[+]

2) ID 190829 Tema: Fortsättning handen som en bjällra (vänster) Position: sidläge , varierande  Länk[+]

3) ID 190905 Tema: Böja och sträcka händer och fötter Position: ryggläge (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. ) Länk[+]

4) ID 190918 Tema: Tidig orientering i bålen Position: magläge (lektion från Amherst materialet 1981 M. F. )  Länk[+]

5) ID 190925 Tema: Pannan reagerar först på stress Position: magläge Länk[+]

6) ID 191003 Tema: Skulderbladet  är rörligt Position: magläge & ryggläge Länk[+]

7) ID 191010 Tema: Kuskställning Position: sittande på stol Länk[+]

8) ID 191024 Tema: Normal rörlighet på stol Position: sittande  på stol Länk[+]

9) ID 191107 Tema: Huvudet är mer än ansiktet Position: sittande bakvänd på stol Länk[+]

10) ID 191114 Tema: AY#30 på sidan, cirklar med huvudet och benet Position: sidläge Länk[+]

Tags: ATM SoundCloud Emotioner Awareness - Consciousness - Medvetenhet Neuroplasticitet