@evalaser bloggar

Denna blogg är hjärtat i Eva Lasers webbaktiviteter. Den utgör entrén till digitala media och samlar publicerade alster på ett ställe för att sedan spridas till olika sociala media, institutioner och individer.
Den lanserades juni 2016.
sep
12

Där höger och vänster möts

I år 2021 är det närmare 50 år sedan jag inledde en yrkesgärning att rehabilitera och guida medmänniskor för att de ska lära sig det som krävs för att vända en situation som begränsar och hämmar deras möjligheter och livskvalité.

Redskapet jag använder sedan 30 år är en pedagogik, feldenkrais, som är en funktionell metod. Den vänder sig mot hjärnans förmåga till omskapande och nyskapande. Mot våra beteenden.

Under dessa år har jag blivit rikt belönad av att se att det jag kan och vet kan hjälpa Andra att vända en svår, ja ofta en omöjlig livssituation. Det har varit och är en meningsfull livsgärning.

Barn som har en medfödd läpp - käk - gomspalt behöver något helt annat. Det sker inte hur mycket än de själva eller deras föräldrar vill och bjuder till.

De behöver en strukturell reparation, en operation, där skickliga kirurger med sina team rekonstruerar de vävnader som inte utvecklats normalt. Om de inte får en operation riskerar om de ett liv i utanförskap, svårigheter med sitt tal och inte minst de riskerar undernäring.

Kampanjen och insamlingen heter smile – leende 

Det är ett ansiktsuttryck som indikerar glädje och välbehag, välvillighet och munterhet. Kanske vädjar det till givmildhet?

Men samma läppar som är en del av mimiken utrycker vid andra tillfällen motsatsen. Barn behöver ha en välfungerande mun även för att uttrycka och kommunicera sorg, förtvivlan, smärta, ja besvikelse på ett självklart sett och bli förstådda och tagna på allvar.

Denna höst har jag engagerat mig i en insamling till förmån för barn med medfödda svåra handikapp. Jag har satt som första mål att efter tre månader kunna hjälpa ett barn till en nödvändig operation. När detta skrivs är det flera dagar dit.

Jag har gett insamlingen namnet ”Där höger och vänster möts”.

I många år har jag arbetat med människans funktionella samordning mellan höger och vänster. I det mänskliga är det mycket djupgående från hjärnfunktion till förflyttning och olika handhavande. När det gäller en ansiktsmissbildning ställs höger/vänster i skarpt läge. Mitt namnval ska ses som en stor ödmjukhet inför det biologiskt komplexa och utifrån en lång evolution ändamålsenliga.

Maimonides är en judisk filosof och läkare som levde på 1100 talet. Hans etik finns naturligt med i fundamentet av min yrkesverksamhet. Han formulerade en trappa för hur vi kan se på den viktiga och nödvändiga välgörenheten, de goda gärningarna. Högsta avsatsen är möjligheten att hjälpa en medmänniska till att bli självförsörjande. Dit strävar jag dagligen.

Men en Operation Smile insamling är ett annat trappsteg. Jag vill utifrån Maimonides filosofi att min insamling ska vara anonym, både givare och mottagare. Det innebär varken tacksamhetsskuld eller ära. Att barnen är anonyma för oss ligger i utformningen av insamlingen.

Vill du hjälpa mig hjälpa?

Stöd min insamling och bli en anonym givare!

https://insamling.operationsmile.se/fundraisers/dar-hoger-och-vanster-mots

OS Insamling kopia

Fortsätt läs mer
  530 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2021. All rights reserved

530 Träffar
  0 Kommentarer
jan
09

Nyfikenheten som drivkraft

bloggblauhgr.jpg

Det stundar ny termin i skolorna. Sverige har uppmärksammat trettondagen som enligt den västkristliga traditionen avslutar julen. I USA har Joe Biden röstats fram av elektorskollegiet på Kapitolium i Washington under omständigheter som kommer att gå till historien. Ett nytt år har igen tagit sin början. Händelserna i Washington är nya i verklig bemärkelse eftersom trumpupproret är det första i sitt slag. År upprepas men vi säger ändå nytt år. Kanske menar vi att årtalet är nytt eftersom mycket av innehållet eller skeenden till en stor del kommer att vara upprepningar. Det är enbart dess placeringar på den framrusande tidslinjen som aldrig har inträffat.

Hösten 2020 utgick jag i min undervisning från temat orientering i tid och rum och navigationen i rumtiden. Jag ställde även frågan hur det går till att upprätthålla en tankfull attityd till omvärlden och vad som krävs för att ständigt förnya det eftertänksamma tillståndet. Som parhäst till det eftertänksamma avser jag att under våren utforska dels vad nyfikenhet är, och dels hur sambandet med den egna drivkraften tar sig uttryck och stimuleras. När den ena blir det andra.

Jag börjar med ordens betydelser eftersom det är en fördel att ringa in orden och språket som vi kommunicerar genom och som har så olika betydelser för var och en. Som så mycket annat. Nyfiken är ett bindeord av ny och fiken.

Ny, enligt Svenska Akademins Ordbok, betyder gjord eller etablerad för första gången, färsk, nyligen gjord eller odlad, okänd, annorlunda än den gamla; oprövad, oerfaren, oanvänd.

Nyligen såg jag på SVT:s nya historiska rön kring Stockholms blodbad 1520. Att historiska händelser behöver andra förklaringar över tiden är inget märkvärdigt i sig. Den avgörande frågan är ju vem som äger perspektivet och om vi klarar av polyvalensen, det vill säga att sammanfoga helt motstridiga berättelser med varandra och då fler än två. För mig var det mycket okänt i programmen, särskilt omläsningen av Kristian II och fakta kring vem som intrigerade och kanske? verkligen låg bakom alla morden på inflytelserika svenskar och stockholmare.

Fortsätt läs mer
  932 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2021. All rights reserved

932 Träffar
  0 Kommentarer
nov
21

Om människan - inifrån ut

 

Under de sista åren har jag kommit att studera några hjärnforskare vars vetenskapliga arbeten, böcker och föredrag, ja deras vetenskapliga ståndpunkt, innebär att jag äntligen kan ta steget fullt ut, in i det paradigm dit feldenkraispedagogiken tillhör.  Med mig har jag 30 år av empiri och insikt som aktiv feldenkraispedagog. Det innebär tusentals processer med patienter och elever och mångdubbelt fler ledda lektioner, både enskilt och i ett gruppformat.

Det innebär att gradvis granska allt material på somatik.se. Artiklar kommer att omarbetas och texter strykas men även nytt kommer att publiceras. Jag finner det stimulerande att skriva och forma hemsidan och du som läsare kommer att kunna följa min process ett pågående skrivande.

Det nya kommer att samlas under denna rubrik som nås från menyraden överst här på hemsidan

om människan - inifrån ut

Fortsätt läs mer
  902 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

902 Träffar
  0 Kommentarer
aug
30

Orientering i tid & rum - sett utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Ett halvår har passerat i denna nya världsordning då vi vänjer oss att titta bort och ge med armbågen.

Inför varje termin väljer jag ett tema för att förnya och stimulera mig själv att undervisa det som kan ses som upprepningar men som är helt nytt. 

kompass kopia
I år är temat orientering i tid & rum med frågan angående hur den egna orienteringen kan förbättras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Orientering är mer än att vända sig mot orienten, mot Jerusalem och Mekka. Den kan förstås som att vara hemmastadd och insatt eller inriktad och inplacerad. Några motsatsord till att vara hemmastadd är att vara vilsekommen eller bragt ut fattningen.

En ökad hållbarhet blir då att fatta sig själv.

Och om vilsen kan det bli lättare att hitta tillbaka när den och det försvinner på grund av livssituationen och händelser i omgivningen.

I nästan trettio år har jag undervisat idén om att självet är helt beroende av en orientering i tid och rum, här och nu. Det är aktuellare än någonsin. Pandemin både fjärmar och för människor från jordens alla hörn närmare varandra. Om vi inte kommunicerade digitalt tidigare så formligen exploderar den platta skärmens möten.

Vi förhåller oss allt mer till världstiden när vi håller reda på vad klockan visar på andra platser än Greenwich. x timmar före eller y timmar efter.

Rum är var skelettet mitt befinner sig även om tanken flyger och far. Det är det som är det avgörande för mitt mående. Att jag kan röra mig, resa mig från sängen, stå, gå och sitta till bords. Öppna min ytterdörr och möta världen utanför. Om inte annat för att hämta föda eller ta emot matbilens kassar.

Även om skärmen är platt så är inte jorden platt. Kopernikus föddes för knappt 550 år sedan. Jorden är inte centrum för universum. I feldenkrais talar vi hellre om skelettet än om muskler. Anledningen är att det utvecklats för att hantera gravitationen. Vi rör oss från plats till plats. Det är en av skillnaderna mellan växter och djur. Det är inte fortplantningen, det är inte näring och föda. Det är förmågan att förflytta oss. Mot något vi åtrår och vill ha. Bort från något som skrämmer och sätter vårt liv i fara. Och för att klara av detta har vi ett nervsystem, en hjärna för att orientera oss. Hjärnan/människan och omvärlden, och även där är det inte hjärnan som är centrum. 

Fortsätt läs mer
  1169 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© © copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

1169 Träffar
  0 Kommentarer
maj
25

feldenkraisATM@evalaser flyttar till svenska ATM podden (nyhetsbrev 200524)

En ny inkomstkälla

Under maj har behovet av att finna nya inkomstkällor aktualiserats mer konkret vilket resulterade i en uppvaknande arbetslust framför min iMac. Tillsammans med Mikael Andersson på Vallagruppen i Linköping har jag skapat en helt ny funktion på somatik.se. En prenumerationssida för mina publicerade ATM som fått namnet svenska ATM podden. Essensen i det nya är de cirka 200 inspelade ATM lektioner som jag undervisat löpande under terminerna under 7 års tid och publicerat på Sound Cloud. Jag har ingen sammanställning hur många elever som kommit men det är en hel del. Några har kommit under tiotals år, en del fem kanske mer och andra är helt nytillkomna. De har betalat 170 – 180 kr för en lektion och det enda de vetat i förväg är att jag undervisar en feldenkrais lektion men sin sofistikerade struktur. Nya och unika lektioner var gång, skapade i tyst ordlös dialog med deltagarna på golvet. Vad jag tänkt mig för dagen är obekant för deltagarna när vi börjar.

Det finns något viktigt i det. Den klassiska feldenkrais, som jag undervisar i, går till på det sättet. En feldenkraislektion utan förhandsinformation om vad lektionen kommer att innehålla. Det är en del av det hela, att den är okänd. Det skapar nyfikenhet. En övning för livet att ta sig an oförutsedda situationer.


Litar på processen och feldenkraismetoden

Fortsätt läs mer
  1141 Träffar
0 Kommentarer

Upphovsrätt

© copyright Eva Laser 2020 All rights reserved

1141 Träffar
  0 Kommentarer

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://feldenkraisskolan.org/

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais