Av Eva Laser

Min lust att skriva om mitt lärande/undervisande i feldenkrais har flera bottnar.

Ett skäl är att via skrivandet göra en bearbetning för att få en tydligare förståelse av den generaliserande erfarenheten genom att flera liknande upplevelser kan sammanfattas i en text.

Fallstudier

Jag har publicerat två fallstudier. Båda är professionellt översatta till engelska. 

Jag heter Eva Laser

Sedan 1975 är jag legitimerad sjukgymnast efter tre års studier, 1982 blev jag specialiserad inom primärvård, 1985 blev jag specialiserad inom ergonomi och 1991 avslutade jag min utbildning till auktoriserad feldenkraispedagog. 
Det är 50 år som jag ägnar mig åt rehabilitering och förebyggande hälsovård.

writings by Eva Laser

Here, at somatik.se, you'll find my description of the Feldenkrais System, texts which I have written, a selection of articles; texts in the sphere centering on the Feldenkrais Method from many different fields – these are often in English! A selection of books and other published material, and some links to additional sources.Take a tour!