"Thinking and doing" inspirerad av Coué

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre - Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Han kompletterade boken med två kapitel, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.

Angränsande läsning kring feldenkraispedagogik

Detta är en meny med studier i områden som gränsar till eller ingår i feldenkraispedagogiken 

Den vänder sig till alla utövare & nyfikna som är intresserade av feldenkrais 

Det tar tid, lång tid, att tillägna sig en något sånär förståelse av den komplexitet som "mind&brain" har utvecklats till sedan livets uppkomst för att matcha en värld underställd gravitationen. Feldenkraismetoden  berör denna komplexitet i sin utformning och studeras & lärs ut genom approximationer eller närmande.

Begrepp inom feldenkrais

Varje metod och varje profession har sina definitioner, sin vokabulär, sina förklaringsmodeller och sitt tankekollektiv.

En del av dem är generella, andra specifika för just metoden eller professionen i fråga. Lärandet och utforskandet med hjälp av feldenkrais blir effektivare om förståelsen av tankegångarna som ligger till grund för idéerna är större. Min avsikt med denna undermeny är att göra denna aspekt mer lättillgänglig med artiklar representerande vad jag kallar begrepp.

By feldenkrais teachers (english & swedish)

Här är en sida med artiklar & länkar. 

om feldenkrais skrivna av feldenkraispedagoger & andra. De flesta är på engelska, någon enstaka på svenska

Listan är organiserad efter författaren i ABC. Klicka på  [+]PDF eller [+]Länk

Authers are; E.Beringer, L.Flanders, C.Ginsburg, A.Gruen, J.Grönholm, T.Hanna, Y.Joly, E. Laser, D. Leri, M. Nativ, R. Schleif, J.Tenen

[This is a page with articles mostly in English but the introductions are in Swedish :-)]

Selfimaging av Elisabeth Beringer [+]PDF

Feldenkraispedagog Elisabeth Beringer i Berkley är en av grundarna och drivkrafterna bakom Feldenkrais Resources. I Selfimaging har hon skrivit om ett av de centrala begreppen i det pedagogiska förhållningssättet, självbilden eller att självbilda. Hon resonerar om hur kommunikationen och lärandet fokuserar kring detta självklara men ändå undflyende begrepp. Är det ett substantiv eller verb argumenterar hon. Artikeln i fråga publicerades i tidskriften The Feldenkrais Journal.

The above article was published in THE FELDENKRAIS JOURNAL, No.13. It is posted here with permission of the author, Elizabeth Beringer Please respect the copyright and use only for private purposes. For other publications of the author contact Feldenkrais Resources.

A light at the end of the tunnel av Linda Flanders [+]PDF

I tidskriften The Feldenkrais Journal fann jag ytterligare en läspärla. Linda Flanders, polis (med specialisering att arbeta med barnövergrepp) och tillika feldenkraispedagog beskriver sitt arbete med Janine som i den svenska begreppsvärlden skulle kallas en värsting. Inget rår på henne, ingen kommer igenom till de nivåer som gör skillnaden till en skillnad. Moshe Feldenkrais hade en uttrycklig önskan att det skulle samlas många yrkeskategorier på utbildningarna till feldenkraispedagoger. Han ansåg att metoden mycket väl kunde införlivas i olika skikt av arbete med den Andre.
När jag läser Linda Flanders berättelse "Ett ljus i slutet av tunneln" slås jag av hur hon integrerar erfarenheterna och fastheten från polisyrket med rollen som pedagog och så att säga kryper under skinnet på Janine eller snarare hjälper henne att varsebli proprioceptionen för att ta fatt i sig själv.
Fallbeskrivningar har ju ofta den kvaliteten att de är lite extraordinära, övertydliga, extra komplexa för att vi ska kunna generalisera. Det råder inget tvivel om att Linda Flanders bidrar med ett mångfacetterat angreppssätt för att vända den för Janine hopplösa situationen att inte kunna få verklig hjälp för att kunna göra andra val.

Is there a science of the Feldenkrais Magic? av Carl Ginsburg [+]PDF

Carl Ginsburg, Feldenkraispedagog, är en erfaren tränare och författare utbildad i San Fransisco 1977. Dessförinnan var han verksam som professor i kemi. Han höll en öppningsföreläsning på en feldenkraiskongress 1995. Carl skriver artiklar i ett vetenskapligt perspektiv och på hög nivå. Alltid läsvärt. Du kan finna fler om du söker via hans namn.

The Problem of Learning av Arno Gruen [+]PDF
(Are Learning and Aliveness Incompatible?)

är namnet på en artikel publicerad av psykoanalytikern och författaren Arno Gruen i Neue Zürcher Zeitung 1980. Dr Gruen har själv översatt den från tyska och gett mig möjlighet att publicera den här. Gruen knyter an till Tinbergen's Nobelföreläsning. Han diskuterar vår svårighet att acceptera förändring och lärande från ett psykoanalytiskt perspektiv och med en egen erfarenhet av feldenkrais pedagogikens lätthet och gäckande svårighet. Se Länk[+] om Gruens författarskap

is the name of an article published by the psychoanalyst and author Arno Gruen in the Neue Zürcher Zeitung 1980. Dr. Gruen himself translated it from German and gave me the opportunity to publish it here. Gruen is connected to Tinbergen's Nobel Lecture. He discusses our difficulty in accepting change and learning from a psychoanalytic perspective and with his own experience of the ease and elusive difficulty of feldenkrais pedagogy. See Link [+] about Gruen's authorship.

Det nödvändiga nytänkandet av Jan Grönholm [+]PDF

Detta är ett utdrag från boken Feldenkraismetoden att lära sig lära – igen; Jan Grönholm (red); Natur & Kultur 1996 Boken är slut på förlaget. Publicerad på somatik.se med författarens medgivande augusti 2016.

The Silent Heritage av Thomas Hanna [+]PDF

Thomas Hanna, författare m.m. var initiativtagare till den andra pedagogutbildningen som Moshe Feldenkrais genomförde i San Fransisco, USA med avslut 1977. Den första avslutades i Tel Aviv 1971. Thomas Hanna dog alldeles för tidigt i en bilolycka sommaren 1990. Hans böcker har varit en stor inspirationskälla i min utveckling. Han har även skrivit förordet i Yochanan Rywerant's bok "The Feldenkrais Method – teaching by handling". I en artikel från tidskriften Somatics skriver han om sin lärare och vän 'Moshé Feldenkrais: The Silent Heritage'

From Body-oriented Psychotherapies to Feldenkrais-
A psychotherapist 's loop av Yvan Joly [+]PDF

Yvan Joly är feldenkraispedagog, tränare och psykoterapeut samt innehar en MA i psykologi. Han är verksam i Montréal, Québec, Canada och deltar i världsomfattande utbildningar inom feldenkraismetoden. I samband med hans egen feldenkraisutbildning i Amherst, USA 1980-82 med Dr Moshe Feldenkrais var han tvungen att genomgå ett paradigmskifte i synen på emotioner och förhållandet till känsloupplevelser eftersom feldenkraismetoden skiljer sig från det gängse förhållningssättet inom traditionell kroppsorienterad psykoterapi. Om detta skriver han i en läsvärd artikel publicerade 1988 i The Feldenkrais Journal No.4. Publicering med författarens tillstånd.

Feldenkrais and Psychology av Yvan Joly [+]PDF

Ett informellt samtal från en utbildning. Artikeln kompletterar bilden av hur relationen mellan feldenkrais och psykologi kan förstås. 

A Path Of Discovery - Lessons with Anna by Eva Laser [+]PDF

In 1996 a group of Feldenkrais teachers from Stockholm 1, 2 & 3 published a book in Swedish called Feldenkrais - learning to learn again. I participated with a chapter, a case history interwoven with my impressions of the Feldenkrais Method as such. Here is the English translation, edited new 2003 together with Russell Hall, Feldenkrais teacher practicing in Cleveland,USA.
Since 1996 many of my students have read the chapter and recognized their own process and impressions that are similar from the teaching.

Läs även Eva Laser på svenska under meny Evas texter

Mentala Möbler - Mental Furniture av Dennis Leri [+]länk

Dennis Leri; feldenkraispedagog, kampsportare, filosof & poet är en man värd att känna till i den virtuella feldenkrais världen.
Jag har bett honom och SemioPhysics att ansluta sig till somatik.se och dess artikel samling. Du introduceras till hans samling artiklar och utforskningar rörande möblemanget i Feldenkrais huset. Jag kittlar din nyfikenhet genom att namnge alla artiklarna.
MENTAL FURNITURE # 1 Sherlock Holmes
MENTAL FURNITURE #2 Scientific Causality and the Laws of Nature
MENTAL FURNITURE #3 Galileo
MENTAL FURNITURE #4 Piaget and the Notion of Reversibility
MENTAL FURNITURE #5 Feldenkrais and Judo
MENTAL FURNITURE #6 Independent of Heritage: Feldenkrais and Judo: Part 2
MENTAL FURNITURE #7 G. I. Gurdjieff
MENTAL FURNITURE #8 Darwinian Evolution
MENTAL FURNITURE #9 Engineering
MENTAL FURNITURE #10 The Fechner Weber Principle
MENTAL FURNITURE #11 The Last Scientist and...
MENTAL FURNITURE #12 Speransky: A Basis for the Theory of Medicine

 

The Paradox Of Unstable Stability av Moti Nativ [+]PDF

se även Unstable Stability

 

Foreword to Body and Mature Behavior av Robert Schleif [+[PDF

Feldenkraispedagogen & Rolfaren Robert Scleip har skrivit ett förord till den tyska översättningen av boken Body and Mature Behavior. Här återgivit på engelska. Denna bok är resultatet av en serie föredrag som Tekn. Dr. Moshe Feldenkrais höll i Scotland där han vistades under andra världskriget. Boken gavs ut på svenska 2010 under namn Kroppen och Det Mogna Beteendet. Det svenska förordet skrevs av Eva Laser.

The man who had lost his head - A bodyworker´s detective story  av Robert Schleif (+)PDF

Att huvudkontroll är elementärt och viktigt för en människa har väl inte undgått någon som följt ett spädbarn på nära håll. Skador som berör huvudkontroll är allt vanligare i vårt samhälle. Robert Schleif har i denna "casehistory" belyst ett sinnrikt och inspirerande sätt att rehabilitera en man som drabbats av en whiplashskada.

The process of learning (bokutdrag) av Jack Tenen [+]PDF

Vad är Feldenkrais? frågar sig många. Ett mycket lovvärt försök att fånga andemeningen med att lära sig lära igen har publicerats i en tunn bok på engelska med stora bokstäver, The process of learning av Feldenkraispedagog Jack Tenen, bosatt i Australien. Jack har gett mig möjlighet att publicera introduktionskapitlet. Jag har några exemplar av boken till försäljning -vänd dig annars till Amazon.

Corollary Discharge

The forgotten link;
Remarks on the body - mind problem

150 nr2

In 2008 YR published his thoughts after 5 decades of practice & research around the Feldenkrais Method and its relevance to science.

The monograph, Corollary Discharge, The Forgotten Link - Remarks on the Body-Mind Problem, is a condensed reading how a mechanism in the mind/brain can be utilized for continuous learning and relearning namely corollary discharge.

 

Den lärande hjärnan - tankar om neruroplasticitet

 

The Brain's Way of Healing: Remarkable Discoveries and Recoveries from the Frontiers

är psykiater Norman Doidge's andra bok. Den är en uppföljare på hans  bok The Brain That Changes Itself 

I denna bok ägnar han kapitel fem åt Moshe Feldenkrais. Först ur ett bibliografiskt perspektiv men även hans tidiga förståelse av neuroplasticiteten. Här är det publicerat på Salon.com "She will dance on her wedding..." Länk[+]

 

Lyssna BSP 116 Norman Doidge on Brain Plasticitydär han på frågan om feldenkraismetoden redogör på sin syn varför det fungerar som det gör.

Envisaging the Future of the Feldenkrais Method

(How close are we to Moshe’s vision of Our Profession?)

by Yochanan Rywerant.

     The future of the Feldenkrais Method lies not only in aiming at a steadily increasing number of practitioners, but also in increasing actively the quality of those practitioners. Moshe Feldenkrais himself has been very keen in asserting that his Method is not to be considered another kind of physiotherapy or movement training. He was ridiculing the opinion of some people that considered his system as a kind of "body - work." He strongly believed that people can learn to have better control over their actions, and hence be healthier. It had to start with clarifying certain ways the brain perceives and acts and seeing the movements of the body as expressing processes within the central nervous system (CNS)....

Evidence & feldenkrais

This is an article referring to research about the Feldenkrais Method 

1/ The Effectiveness of the Feldenkrais Method: A Systematic Review of the Evidence
by Susan Hillier and Anthea Worley published 2015 Länk[+]

2/ Changes in neural resting state activity in primary and higher-order motor areas induced by a short sensorimotor intervention based on the Feldenkrais method
by Julius Verrel, Eilat Almagor, Frank Schumann, Ulman Lindenberger, and Simone Kühn published 2015  Länk[+]

3/ International Feldenkrais federation, IFF, is a collector of material with some bias. Länk[+]

Exploring gait with Andrew Gibbons

Andrew Gibbons teaches Feldenkrais in Manhattan, New York.
Every teacher develops a unique handwriting.

Andrew has a special gift in teaching with the help of films, where he makes the viewer follow his distinct analysis of biological posture in clear steps. With his consent I publish his YouTube movies at somatik.se for an easy access and referral for my students and the readers of my site. 

There is a paradox in the Feldenkrais Method.

At one hand we say it is wrong to correct, as Sheryl Field explains here. Link[+]

On the other hand, most of us we need more advice than just explore and you will find.

The special niche of Feldenkrais is the deep understanding of the relationship between gravity and the skeleton. That the later evolved in order to handle gravity. The latest discovery of the first creature with a skeleton date between 550 million and 560 million years old. Link[+] We need a perspective of 200 000 – 300 000 years to find an early human. When asked what is good posture I usually say the original is best, that is to understand how a human skeleton can handle gravity efficient.

Andrew Gibbons has, among other things, picked up the simple sequences of walking where the complexity becomes more graspable and clearer. In Feldenkrais, understanding of the concept of support is crucial for a fruitful process and increased ability.

The movies speak for themselves. Enjoy

1)

2)

3)

4)

5)

6) Analysis of gait

7) Five days course

8)

9)

10)

11)

 

 

Hur ska vi förstå feldenkrais?

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

inspirerat från ett utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv alltifrån födelsen via koltåren till könsmognad och längre.  Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i rörelse.

Det är sensoriskt, varseblivning.
Det är kognitivt, ett tänkande mer än ett pratande.
Det är emotionellt och berör affekter.
Men framförallt är det fysiskt, att vara i rörelse i rummet, det spatiala (space). Att orientera sig, att finna timing och att röra sig.

Notes on ATM and FI by Yochanan Rywerant

Notes on ATM Link[+]  Notes on FI Link[+]

This article is published in November 2018. I have recently attended a gathering for feldenkrais teachers with the purpose to keep the didactic way developed by Yochanan Rywerant available and spread. The book Acquiring the Feldenkrais Profession is since long out of print in English with no date when it will be available again.

The document about FI (Functional Integration) was handed out in a gathering in Tel Aviv in 2007. The ATM document some other time. The knowing shall be available, that is what I learned from Yochanan Rywerant. 

Feldenkrais theory is difficult. The A B C and the 1 - 2 -3 of how is not so often listed. The above documents are helpful. The answers are not obvious.

In an attempt of openness I leave them for anyone to study.

Teaching by handling

The Feldenkrais Method Teaching by Handling was published 1983 at Harper & Row

200The authorized edition of the training manual of basic theories and techniques. Indipensable för teachers and their pupils.
This front cover is from the third edition printed in 2003.
The foreword is written by Dr. Moshe Feldenkrais.

Vad innebär feldenkrais?

Feldenkraismetoden ska ses som ett genuint organiskt lärande

inspirerat från ett utforskande, experimenterande och övande såsom människan lär sig hantera sig själv alltifrån födelsen via koltåren till könsmognad och längre.  Det är inte ett lärande som uppnås genom att läsa och skriva, sitta i bänk eller aula utan det är att lära genom att medvetandegöra sig själv i rörelse.

Det är sensoriskt, varseblivning.
Det är kognitivt, ett tänkande mer än ett pratande.
Det är emotionellt och berör affekter.
Men framförallt är det fysiskt, att vara i rörelse i rummet, det spatiala (space). Att orientera sig, att finna timing och att röra sig.