A Reflektioner

Mellan år 2005 - 2011 publicerade jag nyhetsbrev i form av reflektioner.

Ivars stege

Angående hur feldenkrais relaterar till hjärnplasticitet i rehabilitering av stroke

Tid och mått

Processerna jag arbetar med rör sig över många olika tider.