Moshe Feldenkrais - all inclusive

Hållningens biologiska aspekter ur ett feldenkraisperspektiv

den . Träffar: 661

Den upprätta hållningen

Människan är den levande varelse som har den mest instabila hållningen av de landgående djuren. Hen kan stå på ett ben eller två ben, upprätt men hen är inte rak. Hen använder ett ben i taget vid gång och löpning och vissa hopp och blir mer stabil när hen använder två stödpunkter stående still, i vila. I sittande finns det ännu fler stödpunkter.

Hen kan rotera, snurra och vrida sig kring sin egen axel. Den upprätta stående hållningen är den neutrala positionen, en minsta gemensam nämnare, som alltid måste passeras i händelseförloppet från en handling till den nästa. Från liggande till gående passeras ett stående, från sittande till stående passeras ett stående och i varje steg finns det ett stående.

Image

Den biologiska hållningen

Biologisk hållning definieras även som förmågan att röra sig i sex riktningar utan någon tvekan eller förberedelse. Enkelt uttryck att resa sig upp och böja sig ner, att röra sig framåt och bakåt och slutligen att vrida sig åt höger och åt vänster. Detta innebär en handlingsberedskap i nuet.

Tar vi tennisspelaren som exempel måste hen behärska hela spelplanens yta och en skicklighet att serva såväl som att springa mot nätet eller backa till baslinjen, att slå en forehand eller en backhand. Hen behöver även behärska motspelaren. I krigskonst och sportsammanhang är det självklart med en sådan handlingsberedskap. Varför inte så under flera omständigheter?

I en vidgad förståelse av den övergripande biologiska hållningen gäller förutom rörelseförmågan även försörjning med livsuppehållande funktioner, det vill säga föda och dryck, självbevarelsedriften med skydd mot faror och överlevnad samt fortplantningsförmågan.

I ett feldenkrais sammanhang avses alltså hållning något förmer än att stå rak uppsträckt, orörlig som en staty. I hållningen finns ett HUR som ligger till grund till allt vad en människa gör och åstadkommer, det vill säga ett förhållningssätt till livet. Att förflytta sig ja, men även att föra handen med mat till munnen och hålla i olika föremål. Smeka en kind eller kamma håret, sjunga en sång eller hantera verktyg…

Sheryl Field on "To correct is incorrect"

 

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais