Av Eva Laser

den . Träffar: 12668

Min lust att skriva om mitt lärande/undervisande i feldenkrais har flera bottnar.

Ett skäl är att via skrivandet göra en bearbetning för att få en tydligare förståelse av den generaliserande erfarenheten genom att flera liknande upplevelser kan sammanfattas i en text.

Ytterligare skäl är att medverka till att informera om metoden och ge feldenkraispedagogiken den seriösa plattform den förtjänar. Jag har en tydlig, numera mångårig, erfarenhet av att metoden & undervisningen påverkar människor djupt och därför kan innebära en förbättrad livskvalité.

Jag har naturligt försökt att få tillstånd en dialog med den svenska fysioterapin. Jag innehar trots utbildningen till feldenkraispedagog fortfarande min sjukgymnastlegitimation och är även utbildad ergonom. 

Ett annat skäl för publicering av texter på en hemsida är att hjälpa elever att sätta ord på tydliga men svårförklarade upplevelser som är resultat av lektionerna och en del av läroprocessen. Jag har förstått att det finns ett behov att förklara för anhöriga och vänner såväl som andra i rehabiliteringskedjan vad de är med om. Att formulera vad medvetenhet innebär är inte enkelt ens för hjärnforskare och filosofer så jag vet att anslaget trots allt bör vara lågmält.

Det slutliga skälet, och den största drivkraften är min ständigt ödmjuka förundran inför evolutionen och vad det är att vara och förbli människa.

Texter av Eva Laser

Debatt & föredrag

 

 

Tags: Eva Laser

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais