Om människan - inifrån ut

Inledning

Under de sista åren har jag kommit att studera några hjärnforskare vars vetenskapliga arbeten, böcker och föredrag, ja deras vetenskapliga ståndpunkt, innebär att jag äntligen kan ta steget fullt ut, in i det paradigm dit feldenkraispedagogiken tillhör.  Med mig har jag 30 år av empiri och insikt som aktiv feldenkraispedagog. Det innebär tusentals processer med patienter och elever och mångdubbelt fler ledda lektioner, både enskilt och i ett gruppformat.

Det innebär att gradvis granska allt material på somatik.se. Artiklar kommer att omarbetas och texter strykas men även nytt kommer att publiceras. Jag finner det stimulerande att skriva och forma hemsidan och du som läsare kommer att kunna följa min process ett pågående skrivande.

Det nya kommer att samlas under denna huvudrubrik;

om människan - inifrån ut.


En av dessa influenser är professor György Buzsáki. Han publicerade våren 2019 en bok med namnet ’The brain bok from inside out’.

En annan är professor Lisa Feldman Barett som förutom sina mer vetenskapliga skrifter beskrivit sin forskning i boken ’How emotions are made’ och i november 2020 boken ’7½ Lessons About the Brain’. Dessa två följer varandras forskning.

Professor Rudolfo Llinás är en kompletterande forskare väl bekant med GB.

En annan viktig influens är filosofen, psykiatrikern och hjärnforskaren Georg Northoff som hjälpt mig ta steget och tala om hela människan och hela hjärnan istället för den besvärliga uppdelningen med kropp &själ, body& mind eller som poeten Ekelöf skrev kroppsjälen. Han använder begreppet hjärnan och världen och jag finner det vilsamt att ta det muntliga steget över tröskeln till något som sedan länge varit självklart.

När jag började studera György Buzsáki forskning kände den genast så hemtam och bekant. Den var s om en magnet. Den nya tiden med internet gör autodidaktiska studier enkla. För många år sedan, 2004 rekommenderade min lärare i feldenkrais Yochanan Rywerant en bok av Professor Walter J Freeman från 1999 nämligen ’How brains make up their minds’

När jag läste boken kände jag för första gången en vetenskaplig beskrivning som överensstämde med erfarenheterna från elevernas svar på mina lektioner. Jag fick en trovärdig förklaringsmodell till Moshe Feldenkrais upptäckt och utformning av sitt pedagogiska system. WJF's beskrivning av processer i hjärnan kunde jag lätt följa. En riktig Heureka. 

Jag skrev till professor Freeman och undrade om jag kunde få citera honom samt berättade att det var en sådan glädje att kunna se och följa en applikation av hans teorier om hjärnan varje dag ,med varje person som jag undervisade. Insikten av att jag följer mitt system och detsamma händer med den Andre. Gång på gång på gång. 

Jag fick ett vänligt e-brev tillbaka. Han skrev:

"2004-10-05

Dear Eva,
I am pleased that you are willing to quote me, as you wish.

Regards

Walter

I should tell you, Eva, how much I am touched by your demonstration of the utility of my basic science in bringing relief from distress to patients in need. My training was in medicine, and my aim has always been to bring science to the bedside.

Best wishes, Walter "

När jag så börjar utforma denna uppdaterade hemsida får jag en ingivelse och googlar de två professorerna Walter J Freeman och György Buzsáki och det tar inte lång tid innan jag finner korsreferenser och artiklar de två har skrivit tillsammans. Att YR rekommenderade WJF visste jag ju men att läsa GB var som att höra YR tala. Det kunde inte vara en slump. Och ja, det finnas alltså starka forskningsband från 1999 och 2019.

Det känns tryggt och vilsamt.

Uppgiften är nu att göra det begripligt för mina läsare.

Solna 20/11 -20

Om

Om hjärnan

Om hjärnan

Hjärnan är ett självorganiserande system med en redan existerande befintlig sammanlänkning (koppling) och dynamik vars huvudsakliga uppgift är att generera handlingar (actions) och att undersöka och förutsäga konsekvenserna av dessa handlingar.

György Buzáski

Några sammanfattande påståenden

Allostas avser förmågan att anpassa sig genom förändring

Bilden föregår handlingen

Det finns inget utrymme som ”innehåller” världen och det finns ingen tid ”då” händelser inträffar

Det är föreställningen, inte viljan som styr

E pur si mouve - fortfarande rör den sig

Först tittar du, sedan ser du. Processen för igenkännande börjar inifrån

Kartan är inte territoriet

Medvetenhet definieras utifrån vetskapen om vad man kan veta

Medvetenhet ökar genom medvetna handlingar

Rörelse, Intention och Förutsägelse

Tingen finns inte i världen; världen är själva tingen