Manipulering Orientering Timing

den . Träffar: 8287

Att lära sig lära - igen

innebär även att förstå vad denna form av medvetenhet kräver av oss. I det vakna tillståndet, när vi agerar och handlar använder vi oss av manipuleringar - vi gör & skapar. Vi orienterar oss var vi är, rent kroppsligt och vart vi är på väg. Och vi har en timing, det är ett skeende i tid.

Om detta handlar denna reflektion.

"Ordet MANIPULERA kan härledas till att binda samman och arrangera med händerna. Min fantasi drar igen i väg till Afrika. Människan utmärker sig bland varelserna genom sin förmåga att bära. I dåtiden var det först och främst föda man bar med sig, både på vid jakt och samlande..."

Läs mer i [+]PDF

Tags: Reflektioner

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais