"Thinking and doing" inspirerad av Coué

den . Träffar: 10949

Varje dag och på alla sätt blir jag bättre och bättre - Èmile Coué

Moshe Feldenkrais kom i kontakt med Èmile Coués' bok Autosuggestion under ungdomsåren i Tel Aviv och i samband med sin svåra knäskada. Han blev så begeistrad av vad han kom i kontakt med att han översatte boken till hebreiska 1929-30 för att ge ut den två gånger, först på förlaget Binah (förstånd), sedan en gång till 1977 på broderns bokförlag Alef. Boken finns att ladda ner i sin helhet Länk[+]

Han kompletterade boken med två kapitel, "The unconcious as executor" och "Last in deed, first in thought", som ska ses som ett frö till det som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden.


Jag fick en kopia för många år sedan av Yona Postel, Tel Aviv, fascinerades av vad jag läste och tyckte det var synd att endast den hebresikläsande allmänheten skulle kunna ta del av dessa tidiga funderingar kring autosuggestion. Efter smärre övertalningar åtog sig Robbie Ofir att översätta den till engelska och efter många turer publicerades de kompletterade kapitlen till Autosuggestion 2013 i en monografi under namnet Thinking and doing. Med i monografien är de två förorden;

  • ett av religionshistorikern Hugo Bergman, från april 1930 och
  • ett från februari 1977 av Hans och Shulamit Kreitler, psykologiprofessorena från Tel Aviv.

Paret Kreitler grundande institutionen för psykologi på Tel Avivis universitet, samma institution där MF gav en serie föredrag under 60 talet. (ännu ej översatta): 1977 var efter att MF introducerat sin metod i USA och utbildat en större grupp pedagoger i San Fransisco. Mellan 1929 & 1977 har mycket hänt i psykologisk forskning. MF ser fortfarande Coué som högst relevant

Moti Nativ, som varit behjälplig i att få projektet i hamn, kompletterar med ytterligare en introduktion av M. Feldenkrais' idévärld. Denis Leri bidrar med några reflektioner som utgör "reklamen" för boken.

Boken finns att köpa på Feldenkrais Skolan eller Achieving Excellense  Länk [+]
 
I samband med att boken Kroppen och det Mogna Beteendet kom ut på svenska höll jag ett föredrag på det svenska feldenkraisförbundet, SFAF's ,årsmöte 2010 om mitt arbete med att granska & bearbeta översättningen och satte boken i relation till influenserna från Coué. PDF[+]

Tags: Feldenkraisteori Moshe Feldenkrais