Moshe Feldenkrais - all inclusive

Kommentarer kring ATM - boken

den . Träffar: 5972

Förbättring av förmågan, En teori som kan omsättas i praktiken.

är det hebreiska originalets namn av boken medvetenhet genom rörelse och publicerades i februari 1967. Den engelska översättningen Awareness through Movement (ATM) publicerades 1972. Den svenska utgåvan är översatt från engelska.

Första delen av titeln, sichlol hajecholet,[ היכולת שכלול] kan översättas med förbättring eller fulländning av förmågan.

Den andra delen av rubriken, halacha l’maaseh [לְמַעֲשֶׂה הֲלָכָה], är ett hebreiskt uttryck som Moshe Feldenkrais använder om feldenkraismetoden. med det menas ett lärande där teori & utforskande är sammanflätat. Mer så, uttrycket kommer från den judiska talmud, den omfattande efter bibliska skriftsamlingen som innehåller stadgar, lagdiskussioner och skriftutläggningar. Ordet talmud betyder studier, lära. Det diskuteras i avsnittet Baba Bathra 130b.

Betydelsen kan i ett feldenkrais sammanhang tolkas som för att veta hur man ska bete sig räcker det inte med att lära sig teori och samtidigt blint följa regelboken utan det gäller att agera omdömesgillt och själv anpassa teorierna utifrån den egna verkligheten. En modern översättning blir en teori som kan omsättas i praktiken. För att de föreslagna övningarna ska kunna individanpassas behövs ett utforskande förhållningssätt där eleven prövar sig fram, förkastar det som inte känns bra och övar vidare på det som fungerar för att senare integrera det i en förbättrad funktion och vana.

När boken publicerades var den en sedan länge efterfrågad sammanställning av material till vad som senare kom att utvecklas till feldenkraismetoden. I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet informerar MF om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

MF började undervisa grupper i Tel Aviv från på 50-talet. Det var i huvudsak från dessa grupper som de 13 som deltog i den första pedagogutbildningen i Tel Aviv (1969 -1971) rekryterades. De hade då lång erfarenhet av utforskande och egna processer. I någon lektion sent i Alexander Yanai materialet Publicerat av IFF Länk (+) informerar Dr. F om en kommande bok som ska ge svar på alla frågor som eleverna ställer under lektionerna. 

En tysk utgåva Der Aufrechte Gang publicerades 1968 (översättning Franz Wurm som gått själv var auktoriserad av Dr. F att undervisa enbart i ATM). Den tyska översättningen recenserades 1969 av skriftställaren Friedhelm Kemp på ett sätt och förståelse som uppskattas av MF. Länk [+] 

Hugo Bergman som nämns i korrespondensen skrev förord till MF’s översättning och kompletteringen av Autosuggestion från 1929. Förordet och de tillagda kapitlen publicerades 2013 i en monograf Thinking and Doing  om MF's påverkan av Emilé Coue

I en personlig dedikation till en av eleverna från tiden på Alexander Yanai påtalar MF vikten av att öva utvecklingen av självbilden, både den psykofysiologiska & fysiopsykologiska, i nivåer såväl som i etapper. Han noterar även sin påverkan som pedagog av bl.a Rousseau. 

Boken är indelad i två avsnitt; 

1) Låt oss höra och låt oss göra

Vi lystrar och vi gör eller
Vi uppfattar och vi handlar 

2) Låt oss göra och låt oss höra

Vi genomför och förstår eller
Vi utforskar för att bli varse: tolv praktiska lektioner

Moshe Feldenkrais skriver före bokens förord en uppmaning som saknas i de engelska och svenska översättningarna. 

Han skriver;

”Del 2 av boken är skriven på ett sådant sätt att det är möjligt för läsaren att börja med det praktiska arbetet före läsandet av del 1. Men det är bättre att läsa boken i den ordning som den är skriven. Det ger läsaren en vidgad horisont och en djupare förståelse av de praktiska lektionerna och övandet blir på så sätt mer effektivt.” 

Därefter följer förordet med anslaget;  

”Vi handlar i enlighet med vår självbild. Jag äter, går, talar, tänker, ser, älskar osv. i enlighet med hur jag känner när jag utför dessa handlingar.  Denna vår självbild kommer till oss dels genom arv, dels genom fostran och till en del genom självstudier…” 

Och senare 

”… Av de tre aktiva faktorer som utformar vår självbild är det endast självstudier som i någon mån ligger i våra händer…” 

Läs mer i del 1 första kapitlet i boken om varför självbildens roll i vårt handlande är så viktigt att förstå...  

IMF Länk[+]

Tags: ATM Feldenkraisböcker

Språkets begränsningar

The world is not just black and white, but rather it has all possible shades of grey.

It is easier to understand one another when we are friends, and have established a common meaning of words, than to speak precisely enough to be understood by those who do not wish to be led up the garden path.

Moshe Feldenkrais The Elusive Obvious, Basic Feldenkrais